De huidige laboratoriumtest, New European Driving Cycle (NEDC) genaamd, meet de emissie van CO2 en van vervuilende stoffen volgens Europese regelgeving. Deze gestandaardiseerde testprocedure maakt het mogelijk om emissies van verschillende automodellen onderling te vergelijken.

Image
Hoe werken laboratoriumtests nu?lees meer

De ‘New European Driving Cycle (NEDC)’ meet, in een laboratoriumsituatie, de emissie door personenauto’s van CO2 en van vervuilende stoffen. Alle omstandigheden voor de voertuiginrichting, het uitvoeren van de test en het omgaan met de testresultaten zijn vastgelegd in Europese regelgeving. Dat is belangrijk, want daarmee is er uniforme regelgeving die alle autofabrikanten en andere partijen moeten hanteren. Zo beschikken we ook over een gestandaardiseerde en reproduceerbare procedure die consumenten in staat stelt om de emissie van verschillende automodellen onderling te vergelijken.

Hoe werken laboratoriumtests nu? - extra informatielees meer

Laboratoriumtests maken niet alleen het vergelijken van emissies tussen verschillende voertuigen mogelijk, maar deze vervullen ook een sleutelrol in de procedure om een auto op de Europese markt te brengen.

Voordat voertuigen op de EU-markt gebracht kunnen worden, worden deze op basis van EU-regelgeving door een nationale technische instantie getest in deze laboratorium-gebaseerde testcyclus. De nationale toezichthoudende autoriteit (bij ons RDW) verleent typegoedkeuring op basis van deze tests. De fabrikant kan goedkeuring aanvragen in een EU-lidstaat van zijn keuze. Zodra het voertuig in één land een typegoedkeuring heeft, mogen alle voertuigen van hetzelfde type in de hele EU geregistreerd worden. Een autofabrikant moet er vervolgens voor zorgen dat alle auto’s die geproduceerd worden, blijven voldoen aan de eisen van de typegoedkeuring. Dat wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Als in de EU een nieuwe emissienorm van kracht wordt (bijvoorbeeld de Euro 6-norm per 1 september 2014 voor nieuwe type voertuigen), heeft de fabrikant één jaar de tijd voordat zijn hele nieuwe productie aan de nieuwe norm moet voldoen (in ons voorbeeld per 1 september 2015 voor Euro 6). Ook is controle op het in de praktijk voldoen aan de eisen voorgeschreven (‘in-service conformity’). Daar krijgt de praktijktest (real driving emissions, RDE) op termijn een rol.

Lees verder

Wat zijn de beperkingen van de huidige laboratoriumtests? lees meer

De NEDC is ontwikkeld in de jaren ’80 en is vandaag de dag achterhaald door diverse ontwikkelingen in technologie en rij-omstandigheden.

  • Moderne auto’s zijn in toenemende mate uitgerust met nieuwe technologieën die een sterk effect hebben op het brandstofverbruik (en daarmee op CO2-emissies), zoals vierwielaandrijving en comfortsystemen (zoals airconditioning, ruitverwarming, verwarmbare stoelen en andere elektrische voorzieningen). Daarmee wordt in de NEDC-testcyclus geen rekening gehouden, omdat deze simpelweg nog niet bestonden toen de test werd ontwikkeld.
  • Ook het rijden is door de jaren heen veranderd, met toenemende verkeersdrukte en files, wat leidt tot minder efficiënt rijden. Daar komt bij dat in sommige landen een groot deel van de nieuw verkochte auto’s een auto van de zaak zijn. Veel berijders daarvan hebben een brandstofpas en zien zuinig rijden niet altijd als hun hoogste prioriteit.

De NEDC-test werd in de jaren ’80 ontwikkeld en is inmiddels achterhaald. De auto’s van vandaag zijn uitgerust met veel nieuwe technologie die een sterke invloed heeft op het brandstofverbruik (en daarmee samenhangend de emissie van CO2). Voorbeelden zijn vierwielaandrijving en hele serie comfortverhogende systemen. Ook zijn het rijgedrag en de rijomstandigheden veranderd.

Daarom wordt eraan gewerkt om de huidige laboratoriumtest te vervangen door een moderne en representatieve testcyclus en testprocedures.

Lees verder