Door grote technologische sprongen voorwaarts is zowel de emissie van CO2 als die van vervuilende stoffen fors afgenomen. Daarmee is de impact van het wegtransport op het milieu sterk verminderd.

Image
Welke voortgang is in de praktijk geboekt?lees meer

Dankzij verbeteringen aan de motor en verbeterd management van CO2 en vervuilende stoffen, zijn emissies op de weg sterk teruggedrongen en is tegelijkertijd het brandstofverbruik verminderd. En dat terwijl beide doelen eigenlijk tegenstrijdige maatregelen vergen.

Volgens tests van emissies op de weg die zijn uitgevoerd door de International Council on Clean Transportation (ICCT), stoten Euro 6-voertuigen minstens 40% minder stikstofoxiden (NOx) uit dan Euro 3-voertuigen. Daarnaast heeft de auto-industrie de uitstoot van fijnstof tot bijna nul gereduceerd. Kortom, zowel voor CO2 als voor vervuilende stoffen is de uitstoot fors teruggedrongen.

Waarom is het een uitdaging CO2 én vervuilende stoffen terug te dringen?lees meer

Het tegelijkertijd verminderen van de emissie van CO2 en vervuilende stoffen is een uitdaging, omdat deze doelen tegenstrijdige technische maatregelen vereisen: het terugdringen van CO2-emissie veroorzaakt een toename van vervuilende emissies.

  • Een automotor die op een hoge temperatuur draait, stoot minder CO2 uit maar meer NOx.
  • Een lagere motortemperatuur levert minder NOx-emissie op, maar meer CO2.

acc-imgu

Ondanks het feit dat beide doelen tegenstrijdige technische maatregelen vergen zijn fabrikanten er toch, door fors in technologie te investeren, in geslaagd om zowel de emissie van vervuilende stoffen als die van CO2 te verminderen.

De emissies van auto’s zijn in heel Europa zeer sterk gereduceerd. De emissie van deeltjes is zelfs tot bijna nul teruggebracht.

De uitdaging om tegelijk de emissie van CO2 én van vervuilende stoffen terug te dringen bestaat nog steeds. Ondanks het feit dat beide doelen tegenstrijdige technische maatregelen vergen, zijn fabrikanten er, door fors in technologie te investeren, toch in geslaagd om zowel de emissie van vervuilende stoffen als van CO2 te verminderen.