Vanwege de tekortkomingen van de huidige emissietest, legt de Europese Unie de laatste hand aan een nieuwe test: de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Met de WLTP zullen de testomstandigheden een stuk realistischer worden.

Image

Al deze elementen zorgen er voor dat de WLTP-test accurater zal zijn dan de huidige laboratoriumtest (NEDC).

Wanneer zal de WLTP worden ingevoerd?lees meer

De WLTP zal vanaf september 2017 van toepassing zijn op alle nieuw toegelaten typen auto’s en vanaf september 2018 op alle nieuw verkochte auto’s. Maar voordat de WLTP wordt ingevoerd, moet de Europese Unie nog wel een aantal vraagstukken oplossen.

De belangrijkste vraagstukken zijn:

  1. Weergave brandstofverbruik: zorgen voor een soepele overgang in het weergeven van het brandstofverbruik op basis van de huidige test (NEDC) naar die van de toekomstige test (WLTP), zodat consumenten niet in de war raken.
  2. Verzamelen van gegevens: er zijn uitdagingen bij hoe op een betrouwbare manier de NEDC- en WLTP-gegevens te verzamelen van alle 28 EU-lidstaten, om te kunnen vaststellen of wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen voor de Europese CO2-doelstellingen.
  3. Toekomstige standaarden: omdat emissies anders gemeten zullen gaan worden, moeten overheden waarborgen dat op CO2-uitstoot gebaseerde belastingheffing (zoals in Nederland de BPM) in de overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe laboratoriumtest op een eerlijke wijze gebeurt.

Om bovenstaande uitdagingen op te lossen, werkt de Europese Commissie momenteel aan een omrekenmodel om te bepalen hoe CO2-emissiemetingen met de nieuwe WLTP-test kunnen worden terugvertaald naar een CO2-getal van gelijkwaardige zwaarte als die op basis van de NEDC. De wettelijk toegestane emissielimiet van 95 gram CO2 per kilometer als vlootgemiddelde werd immers overeengekomen op basis van de NEDC-test.


In de toekomst wordt een aanvullende praktijktest voor vervuilende stoffen ingevoerd: RDElees meer

De metingen van vervuilende stoffen zullen, met de overgang van de NEDC- naar de meer representatieve WLTP-test, veranderen. Dat neemt niet weg dat de laboratoriumtest nog zal worden aangevuld met de praktijktest ‘Real Driving Emissions (RDE)’, die zal waarborgen dat voertuigen niet alleen in het laboratorium weinig vervuilende stoffen uitstoten maar ook in de praktijk op de weg.

De RDE-praktijktest, dus meten aan auto’s op de weg en onder werkelijke rijomstandigheden, is een nieuwe toevoeging aan de bestaande testvereisten. Met de RDE zal Europa de enige regio in de wereld zijn waar een dergelijke test op de weg bestaat.

Lees Verder

Hoewel de WLTP-test nauwkeuriger zal zijn, kan deze niet alle wereldwijde variaties in omstandigheden weergeven, en zeker niet die tussen elke individuele rijstijl. Er zal daarom nog altijd een verschil blijven tussen in het laboratorium gemeten emissies en die in de echte wereld. Rijgedrag, verkeer en weersomstandigheden blijven immers altijd van land tot land verschillen.